Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu Feng-suej.sk (ďalej len „Obchod“) je Ledi s.r.o., B. Smetanu 2788/7, Trnava, 917 08, IČO: 45542007, DIČ: 2023033925.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Ledi.s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu Feng-suej.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 428/2002 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Rozsah osobných údajov

Poštová adresa: meno, priezvisko, ulica, mesto, psč
Kontaktné údaje: email, telefónne číslo

Účel použitia údajov

Poštová adresa, teda meno, priezvisko, ulica, mesto, psč na doručenie objednaného tovaru a vystavenie faktúry. Kontaktné údaje, teda email a telefónne číslo na informovanie zákazníka o odoslaní tovaru, poprípade na oznámenie nedostupnosti objednaného tovaru.

Tretie strany

Údaje z objednávky sa použijú  – meno, priezvisko, ulica, mesto, psč na doručenie objednávky. Tieto údaje sa poskytnú externému dopravcovi – Slovenská pošta a.s. za účelom poštového styku – doručenia objednávky.

Uchovávanie údajov

Objednávky a faktúry sa uchovávajú po dobu 5 rokov , pričom táto doba začne plynúť od 1 januára roku nasledujúcom po roku v ktorom bola objednávka a faktúra vytvorená. Po uplynutí tejto lehoty sú všetky údaje zlikvidované. V prípade ak dôjde k zrušeniu objednávky sú údaje zlikvidované okamžite.

Zlikvidovanie vybavenej objednávky a vystavenej faktúry nie je možné skôr z dôvodu, že táto lehota (5 rokov) vyplýva zo zákona – č. 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií. Rozumiem